REGULAMIN

Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej i obowiązującym przepisom prawa.

Regulamin działu zamówień internetowych „Lider-Hurt”:
 1. Właścicielem witryny internetowej www.liderhurt.pl jest firma „LIDER-HURT” Bogdan Maciąg Spółka komandytowa z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Ostrowiecka 128, NIP: 664-21-30-842.
 2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma „Lider-Hurt”. Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerem telefonu: 41-273-19-63 wew. 20.
 3. Firma „Lider-Hurt” umożliwia poprzez dział zamówień internetowych B2B dokonywanie zakupów tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest poprzez stronę www.redil.com.pl oraz przez platformę e-commerce www.allegro.pl pod nazwą „redil_”.
 4. Warunkiem składania zamówień na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po rejestracji firma „Lider-Hurt” autoryzuje kontrahenta umożliwiając tym samym dostęp do platformy. W przypadku nowo zarejestrowanego kontrahenta, autoryzacja przez Administratora na platformie B2B może trwać do 2 dni roboczych od daty rejestracji.
 5. Poprzez zarejestrowanie się do działu zamówień internetowych Klient wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami) i Polityką Prywatności firmy „Lider-Hurt”.
 6. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy „Lider-Hurt” i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności. Zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do realizacji zamówienia oraz w razie potrzeby, ewentualnego kontaktu z zamawiającym.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16).
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie zamówienia.
 10. Dokładamy wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie internetowej pokrywała się z ilościami faktycznymi w naszym magazynie, jednak ze względu na równoległą sprzedaż innymi kanałami, aktualizacja stanów może odbiegać od faktycznych ilości.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, „Lider-Hurt” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
 12. W przypadku firm stale współpracujących z firmą „Lider-Hurt” istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej umowy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy „Lider-Hurt” (sprzedawcy).
 13. Wszystkie produkty znajdujące się w witrynie internetowej są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta/importera.
 14. Firma „Lider-Hurt” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej bez podania przyczyny.
 15. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiony przez „Lider-Hurt” dokument sprzedaży, który Zamawiający otrzymuje wraz z produktem, bądź który został przesłany drogą elektroniczną, o ile Zamawiający wyraził zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
 16. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy „Lider-Hurt” wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym i z dołączoną kopią dowodu zakupu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym.
 17. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej w wiadomości e-mail, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.
 18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki które do Państwa dochodzą z naszej firmy powinny być sprawdzane w obecności kuriera. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
 19. Zamówione towary są dostarczane do zamawiającego transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, głównie DPD oraz Rohlig SUUS. Firma „Lider-Hurt” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. Szacowany czas dostawy wynosi 2 dni robocze od chwili wysyłki przesyłki, najczęściej jest to jednak kolejny dzień roboczy.
 20. Firma „Lider-Hurt” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub w witrynie internetowej czy niedostarczenia produktu.
 21. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.liderhurt.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto. Koszt transportu, w zależności od ilości zamówionego towaru pokrywa firma „Lider-Hurt” lub doliczany jest oddzielnie. Dopłata za transport wystąpi w przypadku zamówień poniżej „Minimum logistycznego” które szacunkowo ustala się na 800 zł netto. Sklep internetowy automatycznie poinformuje o uzyskaniu „Minimum logistycznego” które może być niższe niż podane dla pewnych grup asortymentowych.
 22. Firma „Lider-Hurt” zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.liderhurt.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
 23. Firma „Lider-Hurt” nie ponosi odpowiedzialności za błędy w załączonej witrynie internetowej dotyczące parametrów technicznych. Zastrzegamy możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu. Artykuły/towary oraz opakowania przedstawione na zdjęciach w sklepie internetowym „Lider-Hurt” mogą się nieznacznie różnić w rzeczywistości. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od Zamawiającego wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
 24. W przypadku dostaw realizowanych drogą wysyłkową sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez nabywcę i ponosi związane z tym ryzyko.
 25. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień na stronie www.liderhurt.pl
 26. Firma „Lider-Hurt” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 27. Opinie i pytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@lider.starachowice.pl
 28. Zarejestrowanie i złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.liderhurt.pl jest akceptacją upoważnienia do wystawiania faktur vat bez podpisywania przez odbiorcę.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o promocjach
Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o promocjach