Wycofanie z obrotu kuchenek gazowych Brock Electronics GS001W oraz GS002W


„Lider Hurt” Bogdan Maciąg Sp. k. z siedzibą w Starachowicach informuje, że wprowadzone do obrotu urządzenia: kuchenka gazowa jednopalnikowa Brock Electronics GS 001W, EAN: 4752131000218 i kuchenka gazowa dwupalnikowa Brock Electronics GS 002W, EAN: 4752131000225, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE, ze względu na brak na opakowaniach urządzeń wyraźnego określenia ciśnienia zasilania gazu, które należy wykorzystać oraz wskazania kategorii urządzeń, co nie zapewnia bezpiecznego użytkowania urządzeń. Powyższe ogłoszenia publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o promocjach
Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o promocjach